Golfteori


På ett enkelt och struktererat sätt hittar du här det nödvändigaste inom golfens teori. Läs och se videor för att öka din förståelse, kunskap och trygghet inom golfen. Om du vill se fler liknande videor, rekommenderar jag Golf4u. Där kan du teckna medlemskap och få tillgång till 30 videor och 12 quiz.

Bra att veta när du ska ut på banan!

Innan du går ut och spelar golf första gången kan det vara bra att läsa igenom denna sida för att få en övergripande uppfattning om vad spelets idé är, hur ett hål kan se ut och vad du bör tänka på i dina förberedelser.

 

Spelets idé

Du ska få bollen i hål på så få slag som möjligt samtidigt som du följer golfreglerna och har trevligt med dina medspelare. I varje sällskap, som kallas för “boll”, kan man vara upp till 4 personer.

 

Hålets uppbyggnad

Ett hål är uppbyggt av tee (en eller flera utslagsplatser), fairway, ruff, foregreen och green. Banans gräns markeras av vita pinnar och på många hål finns det vattenhinder (gula markeringar), sidovattenhinder (röda markeringar) och bunkrar. Om ett område håller på att byggas om sitter det blå eller blåvita markeringar som indikerar MUA (mark under arbete). Det finns också olika avståndsmarkeringar som är till för att hjälpa dig att veta hur långt det är kvar och du kunna planera ditt spel. Ett ex. på detta är 150m markeringen som är en svart-gul pinne. Det finns par 3, par 4 och par 5 hål och en golfbana består normalt av 9 eller 18 golfhål. Paret anger idealresultatet på hålet för en spelare med hcp 0 (en mycket duktig spelare). Tack vare hcp-systemet kan alla, oavsett ålder och kön, spela med varandra och även tävla mot varandra om man önskar det. Enkelt förklarat kan man säga att ju högre hcp du har desto fler slag får du ha på dig på de olika hålen.

Slope-tabell

I och med att olika banor är olika svåra finns det en slope-tabell som räknar om din hcp till ett spelhcp på just den banan. Slopen tar hänsyn till hur svår en bana är jämfört med andra banor (jämför längd, hinder m.m.). Du som spelare med din hcp kan alltså få olika spelhcp på olika banor beroende på vilken bana du spelar. Obs. Slope tillämpas först efter att du tagit grönt kort (hcp 54 eller lägre).

 

Uppvärmning

Självklart bör du värma upp kroppen ordentligt innan du ska spela. Detta för att, precis som i all idrott, minska risken för skador och öka sannolikheten till en god prestation. Uppvärmning bör göras dels med kroppen för att få leder och muskler varma men också med klubba och boll för att få en känsla för rörelsen.

 

Boka tid

Dels finns “pay and play” banor som är öppna för alla och dels finns andra banor (mer vanligt) där du normalt behöver golf-id, grönt kort och medlemskap. Ett golf-id bildas på ditt namn när du startar din nybörjarkurs. Grönt kort fås (som en registrering på ditt id) när du uppnått en viss nivå (teoretiskt och praktiskt). Genom ett medlemskap i någon golfklubb blir du också medlem i SGF (svenska golfförbundet) vilket öppnar möjligheten för själva bokningen. I uppstarten av ditt golfspel (under kurs och efter kursen) har du som elev i regel möjlighet att spela på banan utan att du tagit grönt kort eller blivit medlem, men får då betala avgift för spel som kallas för greenfee. Alla klubbar har sina egna regler när det kommer till möjlighet att nyttja banan innan grönt kort och medlemskap. Vi på Vårdsberg vill göra det enkelt för dig som är ny och därför får du direkt efter påbörjad kurs möjlighet att spela på banan (mot greenfee eller medlemskap) även fast du inte tagit grönt kort.

 

Speltest

När du klarar speltestet ska detta fyllas i på ett scorekort (“protokoll”) och skrivas under av en giltig markör (medspelare med hcp 36 eller lägre) som då intygar rundans resultat. Tänk på att även du som spelare ska skriva på scorekortet! När detta (och teoriuppgift) är klart registreras hcp 54 (start-hcp) på ditt id. Att sedan sträva mot hcp 36 är ett bra mål då du dels själv kan agera markör och dels har en del banor hcp-krav 36 (de flesta har dock 54 som krav). När du har ett hcp och ska ut och spela bör du innan spel titta på en slope-tabell. Detta är ett system inom golf för att visa en banas svårighetsgrad.

 

Utrustning

Du ska ha egen utrustning när du spelar på banan (undantag kan ske vid officiella lagtävlingar). Max antal klubbor du får ha är 14 st. (räcker dock med 5-10 klubbor för en nybörjare/medelgolfare). Utrustning är en viktig del men behöver inte vara dyrt. Det finns t.ex. olika typer av klubbor (vinklar och utseenden) som används i olika situationer inom spelet. Det finns också olika längder/styvhet på klubborna och vissa är mer lättspelade än andra. En nybörjare bör t.ex. inte ha samma typ av klubbor som en elitspelare!

 

Klädsel

Många har förutfattade meningar om att man måste ha golfkläder för att få spela golf. Vissa klubbar (speciellt utomlands) kan ha vissa klädkrav. På de flesta klubbar i Sverige gäller generellt att du bör klä dig hel och ren. Vanliga gympa-skor funkar utmärkt till en början. På sikt är det givetvis skönt att ha kläder som står emot vind och regn om du spelar under dessa förhållanden.

 

 

Tekniktips för grunderna

(Nedan tips gäller generellt och passar inte optimalt till alla).

 

Puttning

 • Håll löst i klubban med greppet i handen och inte i fingrarna.
 • Bollplacering mellan mitten av fötterna och främre foten.
 • Huvudet över bollen.
 • Pendelrörelse där handleder ska undvikas att användas.
 • Lika lång rörelse bakåt som framåt.

 

Chippning

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna.
 • Bollplacering mitt emellan fötterna.
 • Mycket komprimerad uppställning.
 • Vikten mot främre foten och händerna mot insidan av främre benet (lilla y).
 • Samma rörelse som puttning.

Pitchning

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna.
 • Bollplacering mitt emellan fötterna.
 • Vid kortare pitchar kan du komprimera uppställningen något.
 • Acceleration genom slaget, våga slå ner i marken och för över vikten mot främre foten i slaget.
 • Lika lång rörelse bakåt som framåt.

 

 Bunker

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna. Klubban håller du i luften en bit innan bollen (där du tänkt slå ner med klubban i sanden). Du fäster även blicken där du tänkt slå ner med klubban.
 • ”Borra ner” fötterna och bred stans. Detta för ökad stabilitet och balans.
 • Bollplacering mellan mitten av fötterna och främre foten. Beror på hur långt du ska slå slaget. Placeras bollen mer mot främre foten får du mer sand mellan bollen och klubban (=kortare slag).
 • Acceleration genom slaget, våga slå ner i marken med sandwedgen (som är klubban du bör använda på dessa slag i regel) och för över vikten mot främre foten i slaget.

 

 Järnklubbor

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna och placera bollen mellan mitten av fötterna.
 • Lätt böjda ben och axelbrett i din stans (avståndet mellan fötterna).
 • Fäll överkroppen framåt utan att svanka och slappna av i armar, axlar och rygg.
 • Viktigt att du vrider över vikten mot bakre foten i uppsvingen och mot främre foten i genomsvingen.
 • Undvik att lyfta främre foten i uppsvingen eftersom du reser dig upp då vilket inte är tanken.
 • Tänk på att du ska slå ner mot bollen och inte försöka hjälpa bollen upp i luften.

 

 Träklubbor

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna.
 • Bollplacering blir mer åt främre foten, speciellt med drivern.
 • Använder du drivern ska bollen peggas upp (ca. halva bollen över klubban).
 • Lätt böjda ben. Bredare än axelbrett i avståndet mellan fötterna.
 • Fäll överkroppen framåt utan att svanka och slappna av i armar, axlar och rygg.
 • Viktigt att du vrider över vikten mot bakre foten i uppsvingen och mot främre foten i genomsvingen.
 • Undvik att lyfta främre foten i uppsvingen eftersom du reser dig upp då vilket inte är tanken.
 • Rörelsen blir något mer svepande än med järnklubborna, speciellt med drivern där du peggar bollen. Detta innebär att du träffar bollen med klubban på vägen upp i svingen.

 

Golfklubbornas användningsområden

(Nedan tips gäller generellt och passar inte optimalt till alla).

 

 Putter

Används på green eller i närheten av green.

 

 Sandwedge

Klubban med mest vinkel = bollen går högt och kort, rullar lite. Används vid pitchslag (höga inspel) och i bunkern (när vi vill slå kort eller högt i bunkern). Används både på fairway och i ruff.

 

 Pitchingwedge

Används vid längre pitchslag (när sandwedgen blir “för kort”). Används både på fairway och i ruff.

 

 Järn 5- järn 9

Används både på tee, fairway och i ruff. Största användningsområdet är långa inspel in mot green. Ju lägre siffra= lägre bollbana, längre slag, längre skaft.

 

 Järn 3- järn 4

Svårare järnklubbor som vi sällan behöver använda. Svårt från ruff.

 

 Hybrider

Ett bra val istället för de lägre järnklubborna. Mer förlåtande och mer lättspelade än t.ex. järn 3-4. Används både på tee på fairway och i ruff.

 

 Träklubbor* 5-9

Svårare än järnklubbor men ändå lättspelade för att vara träklubbor. Används både på tee och på fairway. Kan användas i ruff men svårare.

 

 Träklubbor* 1 (driver)- 3 (spoon)

Svårspelade klubbor som kräver att vi peggar bollen. Används i regel bara på tee. Spoon går att använda på fairway av den duktige golfaren.

 

*Träklubbor kallas också, med ett mordernare ord, för metalwoods. Från början var de gjorda av trä, därav namnet träklubbor.

Hjälp till att skapa en trivsam och säker vistelse på golfbanan!

Golfvett handlar till stor del om sunt förnuft och hur vi tillsammans kan skapa en mer trivsam och säkrare golf. Det handlar om att uppträda på ett schysst sätt både mot dina medspelare och mot banan. Det kan t.ex. innebära att vi hjälps åt att titta efter varandras bollar och vid behov även letar ihop. När dina kamrater slår bör du stå på lämpligt plats och även visa hänsyn genom att vara tyst och stilla under slaget.

 

Säkerhet

Vad kan du tänka på för att minska risken för olyckor inom golfen?

 • Ställ dig aldrig framför någon som ska slå. En boll kan gå rakt i sidled.
 • Slå inte om spelarna framför är i riskzon för att bli träffade av ditt slag. Du ansvarar för ditt slag.
 • Befinner du dig i en svacka eller inne i skogen bör någon i ditt sällskap placera ut sin bag synligt för de spelare som kommer bakom för att visa att ni fortfarande är kvar på hålet.
 • Var extra försiktig när du slår en boll över ytor där du inte ser.
 • Banpersonal har alltid företräde på banan. De vinkar om det är ok att slå.
 • Skrik FORE vid minsta risk att träffa någon. Om du hör någon skrika detta tar du skydd.

 

Hänsyn

Hur kan du bidra till en mer trivsam vistelse på banan?

 • Kom i tid till din bokade starttid. Man kan vara mellan 1-4 spelare i samma sällskap(=boll). 3 personer kallas t.ex. för en ”treboll”. Ser du en ensam spelare får du gärna välkomna denne till er boll.
 • När en medspelare slår bör du vara tyst, stå stilla, se till att din skugga inte stör spelaren, titta efter bollen, ta riktmärke mot vart den hamnar och hjälp till att leta om det behövs.
 • Undvik att vara för högljudd på banan. Stäng gärna av mobilen.
 • Gå inte i någons puttlinje (den tänkta ”vägen” mellan en boll och hålet när du är på green).
 • Var vänlig mot både medspelare och personer som kan befinna sig i närheten av banan.
 • Ge gärna beröm och försök att inte tappa humöret även om det går dåligt.
 • Allmän information är välkommet både till nybörjare och mer erfarna golfare men undvik att instruera någon på banan. Att ge råd/instruktion är ej tillåtet enligt reglerna.
 • Den som puttar i först bör sätta tillbaka flaggan (när alla är klara). Att passa flaggan innebär att du håller i flaggan för att sedan lyfta den när medspelaren puttat. När du passar flaggan bör du tänka på att hålla i vimpeln, inte stå i någons puttlinje och känna efter så att flaggan inte sitter fast i hålet. Den som är närmast hålet bör passa flaggan. Ser du hålet och ligger på green bör flaggan tas bort.

 

Banvård

Vad ska du göra för att lämna banan så fin och rättvis som möjligt efter att du spelat?

 • Laga ditt och gärna andras nedslagsmärken på green. Nedslagsmärke är en liten grop som bildas när bollen landar på green. Lagning sker med en greenlagare (som du ska ha med dig i fickan). Tryck gräset inåt och platt till med foten/puttern. Du får alltid laga alla nedslagsmärken på green.
 • Du ska i allmänhet vara extra försiktig när du går på greenerna så det inte blir några märken. Även runt hålkanten är det viktigt med försiktighet så skador inte uppkommer.
 • Spikmärken kan bildas på greenen av dina skor. Dessa får du endast laga efter att du puttat klart.
 • Undvik att provsvinga på grästee.
 • Dra inte din vagn med golfbag på green, foregreen eller tee.
 • När du träffar i gräset kan det bildas en grästorva. Denna ska läggas tillbaka (undantag på grästee).
 • När du går ner i en bunker ska du vara rädd om kanten. Efter slaget krattar du bunkern!
 • Tänk på att inte skräpa ned på banan.

 

Speltempo

Vad kan du tänka på för att det ska gå snabbare att spela banan, utan att behöva stressa?

 • Förbered dig inför ditt slag, t.ex. genom att ha klubba, peg och boll redo när du ska slå från tee. Planera i förväg vilken riktning du ska försöka slå bollen, vilken klubba du ska använda m.m..
 • Titta efter din och andras bollar, ta riktmärke och hjälp till att leta vid behov.
 • När du kommer till green ställ din bag på väg till nästa tee.
 • Generellt ska längst ifrån hål spela först. Undantag får gärna göras för att skynda på spelet, t.ex. om du får en kort putt kvar kan du putta i den istället för att markera bollen.
 • Du ska släppa igenom spelare som kommer bakom om de spelar snabbare än vad ni gör.
 • Du bör redan efter 30 sek. letande efter din boll släppa igenom spelare bakom. Reglerna tillåter max 5 min letande innan bollen är förlorad (inte tillåtet att spela på den mer). Du måste ej leta.
 • Att släppa igenom innebär att du låter de som kommer bakom gå före. Då får du gå åt sidan och ta skydd när de ska slå. Undvik att bli för stillastående vid en genomsläppning. Du kan t.ex. passa på att slå din boll (om säkerheten tillåter) medan de spelare du släpper igenom går mot sina bollar.
 • När du är klar med ett hål går direkt bort från green så inte spelet bakom “stoppas upp”. Skriv scorekort vid tee på nästa hål.
 • Riktlinjen här på Vårdsbergs golfklubb är att det bör ta max 2 timmar att spela 9 hål för en “fyrboll”.
 • I allt spel (utom tävlingsspel i lag) krävs egen utrustning när du spelar på banan. Du kan givetvis ha lånat utrustning (av t.ex. en kompis) i förväg. I “reglerna” blir då denna utrustning “din” vid speltillfället.

Kunskap kring reglerna ökar din trygghet på banan!

Att kunna alla golfens regler är inte lätt. Men att känna till de viktigaste gör sannolikt att du känner dig mer bekväm och trygg när du spelar på banan. Tänk även på att en ökad kunskap ofta kan hjälpa dig att förstå vilka möjligheter du har i olika situationer! Nedan finns en enklare förklaring/summering för de viktigaste reglerna enligt min mening. Inom golfen nämns ofta “fair play” och du är t.ex. din egen domare. Det är givetvis inte ok att fuska och du ska följa/respektera det hcp-system som finns inom spelet. Notera också att det normalt finns lokala regler för olika banor.

 

Pliktslag

Straffslag som läggs på resultatet om du t.ex. slagit out eller behöver droppa dig ur ett vattenhinder (1 plikt). Vid regelbrott (som ofta anses som mer “klantiga” misstag får du ofta 2 plikt (t.ex. om du puttar från green och träffar flaggan).

 

Dropp

Utförs med rak arm i axelhöjd och du släpper bollen. En felaktig dropp ska göras om (utan straff/plikt) innan du slår vidare på bollen. Du kan aldrig droppa dig närmre hål. Inom vilken yta du ska droppa bollen beror på den specifika regelsituationen.

Fri dropp

Du får flytta din boll utan plikt. Kan nyttjas vid t.ex. tillfälligt vatten, vägar och om din boll hamnar intill ett tillverkat föremål som inte går att flytta (t.ex. en fastgjuten skylt eller en avståndsmarkering som sitter fast). Du markerar en punkt som är “närmsta vägen ut dock ej närmre hål”. Detta kallas för bollpunkt. Därifrån får du droppa inom 1 klubblängd (när du droppar utan plikt är det alltid inom 1 klubblängd). OBS. att det är inte bara bollens läge utan även din sving-rörelse och din uppställning med fötterna (stans) som du får fri dropp för, detta ska du också ta hänsyn till när du tar ut din bollpunkt.

 

Blå pinnar/Blå-vita pinnar

Betyder mark under arbete (MUA) och ger dig fri dropp. Skillnaden mellan de båda pinnarna är att vid blå pinnar får du även spela på bollen där den ligger och vid blå-vitapinnar måste du utnyttja din fria dropp (brukar t.ex. vara blå-vit markering när det är nysått gräs).

 

Flyttbara pinnar/föremål

Om din boll hamnar bredvid röda, gula, blå och blåvita pinnar får du flytta på dessa pinnar. Om det är vita pinnar måste du dock spela bollen där den ligger utan att flytta pinnarna. Om du hamnar bredvid andra tillverkade föremål på banan ska du i första hand flytta på föremålet (t.ex. en flyttbar bänk), skulle föremålet sitta fast (fastgjuten flaggstång, papperskorg m.m.) får du fri dropp.

 

Gula pinnar

Vattenhinder som normalt ligger i tänkta spellinjen. Om din boll hamnar här kan du välja att spela bollen utan plikt (om du tycker det är möjligt) men får då inte grunda klubban eller plocka bort lösa naturföremål (pinnar, löv mm.). Normalt ligger dock bollen så pass svårt (eller i vattnet och du ej hittar den) vilket gör att du måste droppa dig ur hindret med 1 plikt. Då har då två val. 1. Doppa på föregående plats, 2. Droppa i flagglinjen genom skärningspunkten bakåt hur långt du önskar (En tänkt linje mellan flaggan och den punkt där du och dina medspelare uppskattar att bollen “skurit” in i hindret vid).

 

Röda pinnar

Sidovattenhinder ligger ofta utanför tänkta spellinjen (t.ex. diken vid sidan av fairway). Detta hinder fungerar exakt som vattenhinder (gula pinnar) fast du har ytterligare två dropp-alternativ. 1. Droppa inom 2 klubblängder från skärningspunkten (dock ej närmre hål) eller 2. Droppa inom 2 klubblängder från en punkt på andra sidan hindret, lika långt från hålet.

 

Vita pinnar

Markerar banans gräns (Out). Om du hamnar utanför de vita pinnarna måste du alltid fortsätta från föregående plats med 1 plikt. Du droppar en boll på den senaste platsen om det inte var på tee då du återigen får pegga upp en boll.

 

Provisorisk boll

En boll du kan välja att slå ifall du tror din första boll kan vara out eller svår att hitta i t.ex. högt gräs. Du meddelar dina medspelare att det är en provisorisk boll (innan du slår den) och detta fungerar som en form av “reservboll”. Om du ej hittar första-bollen eller om den skulle visa sig vara out kommer den provisoriska bollen automatiskt i spel och då får då 1 plikt (+att du får räkna de slag du gjort). Om du hittar din första-boll och den är i spel (dvs på banan) måste du fortsätta med den och den provisoriska bollen plockas bort ur spel (inget plikt och du behöver heller inte räkna slaget på den provisoriska bollen). Genom att slå en provisorisk boll spar du tid eftersom du då slipper gå tillbaka till föregående plats om det visar sig att du ej hittar första-bollen. Du kan slå fler än 1 provisorisk boll.

Leta boll

Du måste inte leta efter din boll. Om du väljer att leta efter bollen bör dina medspelare hjälpa dig. Du har tot. 5 min på dig att hitta bollen, när detta är passerat är bollen förlorad vilket innebär att du ej får spela på den. Redan efter 30 sek. letande bör du släppa förbi bollen bakom om det är kö på banan. Det är en klar fördel att “märka” sin boll genom att skriva/markera något på den. På så sätt känner du igen bollen lättare och minskar risken att spela på fel boll (spel på fel boll ger 2 plikt, slagen på den bollen räknas ej och du ska fortsätta på din rätta boll). Om du hittar en boll och ej kan se om det är din, får du efter att ha markerat bollen och meddelat dina medspelare, ta upp och identifiera bollen för att sedan återplacera den.

 

Ospelbar boll

Du själv (ingen annan) kan förklara din boll ospelbar. Detta görs när du anser att bollen ligger för svårt för att spela på den (kan dock ej göras i vatten- och sidovattenhinder). Du får 1 pliktslag och ska fortsätta genom att droppa bollen på något av följande sätt, 1. Inom två klubblängder från bollen (dock ej närmre hål), 2. Föregående plats (skulle föregående plats vara tee får du pegga bollen igen istället för att droppa), 3. Bakåt i flagglinjen (en tänkt linje mellan bollen och flaggan). Om du ligger i en bunker och vill droppa bollen ospelbar måste det ske i bunkern om du väljer alternativ 1 eller 3.

 

Vid bollen

Ett vanligt uttryck inom golfen är ” spela bollen som den ligger och banan som den är”. Med detta menas t.ex. att du inte får förbättra bollens läge genom att platta till med foten eller klubban. Du får heller inte bryta undan gräs eller grenar som befinner sig bredvid bollen. Om det är lösa naturföremål (kottar, kvistar, löv och dylikt) som stör dig får du plocka bort detta så länge inte bollen rubbas (detta får dock ej göras i hinder). Skulle bollen flytta på sig pga. vind ska du spela bollen där den stannar.

 

Slag

När du gör en framåtriktad rörelse i försök att träffa bollen räknas det som ett slag. Oavsett om du träffar bollen eller ej. När du slagit bollen räknas det var den hamnar, dvs du kan ha marginalerna både med och mot dig med studsarna. Du får också t.ex. “gena” över out mm. med ditt slag.

 

Rubbad boll

När du (av misstag) flyttar din boll. Generellt ska du återplacera bollen (lägga tillbaka med handen) med 1 plikt. Är du på tee och du råkar nudda din boll innan slaget så att den ramlar av peggen, får du lägga upp bollen igen på peggen utan plikt.

 

Tee

När du slår ditt utslag får du pegga upp bollen. Detta ska göras inom ett rektangulärt område av två klubblängders djup vars framkant och sidor bestäms av de yttre sidorna av två “teemarkeringar”. Är du på tee och du råkar nudda din boll innan slaget så att den ramlar av peggen, får du lägga upp bollen igen på peggen utan plikt.

 

Green

Här används alltid puttern. Om du puttar från green och träffar flaggan eller någon annan boll på green får du 2 plikt (obs. om du slår ett slag utanför green och träffar flaggan får du ej några plikt). Därför bör dina medspelare markera sina bollar (om dem ligger i riskzon för att bli träffade) och hjälpa till att ta bort/passa flaggan. Om en medspelare missar att markera sin boll kan du som spelare be din medspelare att markera sin boll. Du får alltid laga alla nedslagsmärken på green. Spikmärken (efter skor) får du bara laga när du är klar med hålet.

 

Bunker

När du hamnar i bunkern, som definieras som hinder, får du ej grunda klubban (nudda sanden innan själva slaget). Du får heller inte plocka bort lösa naturföremål som t.ex kvistar och kottar (stenar undantag). Du får dock självklart flytta på krattan och detta för att det är ett tillverkat föremål.

Lär dig på vägen mot hcp 36!

Informationen på denna sida är inget du förväntas kunna när du tar ditt gröna kort. Men allt eftersom du blir en mer erfaren golfare bör du lära dig även detta. En bra målsättning är därför att du ska kunna nedan info när du sänkt din hcp till 36.

 

Golf-id

I samband med din anmälan till nybörjarkurs kommer du lämna personuppgifter så att detta kan registreras i GIT (golfens IT-system). När registreringen sker bildas ett golf-id som är kopplat till just dig. Detta id består av de första 6 siffrorna i ditt personnummer och 3 siffror till som du blir tilldelad automatiskt (t.ex: 841222-005). Ditt id mejlas till din registrerade mejladress. Att ha ett golf-id är inte samma sak som ett grönt kort utan visar bara att du startat igång din golf och finns med i systemet. Detta id behålls även om du slutar eller gör uppehåll (systemet kan dock rensa bort olika personers id om dem varit inaktiva under många år).

 

Varför golf-id?

Det förenklar all form av administrering. Om du t.ex. ringer till klubben och ska boka en starttid är det enklare att boka via ditt id istället för namn då det ofta finns olika stavningar på våra namn. När du klarat din teoriuppgift och ditt speltest erhåller du ej något fysiskt grönt kort, utan det som sker är en registrering till hcp 54 (starthcp 54=grönt kort) på ditt golf-id. Detta innebär att det ej behövs några intyg eller liknande för ditt gröna kort utan allt sparas på ditt id och alla klubbar i Sverige kan gå in och se denna info när dem söker på ditt id. Det är dock bara din hemmaklubb som kan göra ändringar (och även du själv till viss del).

 

Slope-tabell

Vi säger att du klarat ditt gröna kort (har 54 i hcp) och ska ut och spela på banan. Innan rundan ska du kolla upp vad du har för spelhcp på just den banan du ska spela (med bana menas hela banan och ej ett enskilt hål). I och med att olika banor är olika svåra finns det en slope-tabell som räknar om din hcp till ett spelhcp på just den banan. Slopen tar hänsyn till hur svår en bana är jämfört med andra banor (jämför längd, hinder m.m.). Du som spelare med din hcp kan alltså få olika spelhcp på olika banor beroende på vilken bana du spelar. Själva slope-tabellen är ganska lätt att ”läsa av”.

Tillämpa slope och enklare räkning:

De antal slag du erhåller i spelhcp efter att du tittat på slopen är antal slag som du har ”tillgodo på banan”. Dessa delar du på 18 (oavsett om du spelar 9 eller 18 hål). Får du exempelvis spelhcp 54 delar du dessa med 18 och har då 3 extra slag tillgodo på varje hål utöver hålets par (det finns par 3, par 4 och par 5). Det innebär att ditt ”idealresultat” på ett par 4 hål är 4+3=7 slag. Idealresultat ger 2 poäng. 7 slag =2p på detta hål, 8 slag =1p, 9 (eller fler slag) =0p, 6 slag =3p osv. Skulle du spela ett par 3 hål blir idealresultatet 6 slag eftersom du har 3 extra slag utöver hålets par (3+3). På detta hål får du då 6 slag =2p. Om dina slag är förbrukade på ett hål och du ej kan få poäng, ska du plocka upp bollen. Du ska samla så många poäng som möjligt (är den vanligaste spelformen och kallas för “poängbogey”) och för att gå på din hcp ska du få ihop 18p om du spelar 9 hål och 36p om du spelar 18 hål. Systemet gör att oavsett din hcp så blir idealresultatet 2p/hål.

Sänkning

För att sänka din hcp behöver du prestera bättre än din hcp, få fler än 18p på 9 hål (eller fler än 36p om du spelar 18 hål). Du registrerar ditt resultat på golf.se eller via golfterminalen (som finns på alla klubbar) och datorn räknar ut din nya hcp. Det du behöver registrera förutom ditt resultat är även golf-id på din markör (markör=spelpartner som skriver scorekort). För att markören ska vara godkänd krävs att denne har 36 eller lägre i hcp). Du kan alltså inte registrera ditt resultat och sänka din hcp utan att ha spelat med en giltig markör. Du kan ej vara markör åt dig själv! Många har därför som målsättning, efter att ha tagit grönt kort, att även komma ner till hcp 36 som då alltså innebär att du kan agera markör åt andra samt att det ofta blir lättare att komma ut och spela på olika banor, då många banor kräver hcp 36 vid spel under vissa tider.

 

Mer avancerad räkning

Vi säger att du sänkt din hcp till 25,3 (du kan ha hcp med en decimal). Du tittar i slope-tabellen och får i detta exempel ett spelhcp på 23 (spelhcp är alltid ett heltal). Detta innebär att du ska dela ut dina 23 extra slag på 18 hål. Enklast är då att fördela 1 slag på varje hål till att börja med (18 slag) och sedan fördela de ”överblivna” 5 slagen på de 5 svåraste hålen. Följden blir alltså att du har 1 slag extra på varje hål + 5 hål med 2 extra slag (18+5=23). De hålen som du har 2 extra slag på är de 5 svåraste (hcp/index 1-5). Det innebär att du på ett par 4 hål med hcp/index 1-5 får ha 6 slag=2p (par4 + 2 slag=6) medan ett par 4 hål med hcp/index 6-18 endast får ha 5 slag=2p (par4 + 1 slag=5). Vårdsbergs golfklubb är en 9 håls bana och därför har samma hål olika hcp/index när du spelar 2 varv. Det innebär att hål 7 t.ex. är det 5:e svåraste hålet på banan på första varvet och om du väljer att spela ett varv till så räknas det som det 6:e svåraste hålet. Man utgår alltid från 18 hål när man räknar i golfen och på en 18 håls-bana är då hålen rangordnade från hcp 1-18.

 

Höjning

Du kan även höja din hcp. Dock kan du från hcp 54 ner till 36 bara sänka dig och du kan på detta sätt inte heller höja dig från 36. Innan rundan bestämmer du (räcker att göra muntligt till din markör) om du vill räkna rundan. Om du bestämmer dig för att göra det ska du registrera resultatet efteråt oavsett hur det gått och datorn räknar ut din nya hcp.

 

Vem registrerar?

Alla hcp-förändringar kan/ska du registrera själv med 2 undantag. Dels den som gör att du får grönt kort (start-hcp 54) och dels den ändringen som gör att du når hcp 36. För att göra dessa 2 ändringar krävs att receptionspersonalen i den klubb du är medlem i gör en registrering på ditt golf-id. Därför måste du vid dessa 2 tillfällen lämna/skicka in scorekortet till din hemmaklubb (scorekort=protokoll där du skriver resultat). Tänk då på att scorekortet är ifyllt, signatur/golf-id från både spelare/markör finns med samt att du skriver på scorekortet vad det gäller, t.ex. ”uppspel för grönt kort”.

 

Medlemskap

Om du blir medlem i en golfklubb spelar du ofta fritt på den klubben (beroende på vilken typ av medlemskap du väljer) och betalar greenfee (=avgift för spel) på de banor/klubbar du gästspelar hos. Om du väljer att inte bli medlem i någon klubb kan du ändå ta ditt gröna kort men inte vidare sänka din hcp. Att du i detta fall ej kan sänka din hcp beror helt enkelt på att du är inaktiv i GIT då medlemskap i en klubb också genererar medlemskap i svenska golfförbundet (SGF) som administrerar GIT. För att vara aktiv och kunna göra hcp-ändringar krävs då ett medlemskap. Ett medlemskap innebär också att du får ett medlemskort hemskickat (skickas från SGF) som underlättar administrationen.