Golfteori


På ett enkelt och strukturerat sätt hittar du här det nödvändigaste inom golfens teori. Läs gärna för att öka din förståelse, kunskap och trygghet inom golfen. Om du istället föredrar att lära dig genom korta videoklipp hänvisar jag till Golf4u.

Bra att veta när du ska ut på banan!

Innan du går ut och spelar golf för första gången kan det vara bra att läsa igenom denna sida för att få en övergripande uppfattning om vad spelets idé är, hur ett hål kan se ut och vad du bör tänka på i dina förberedelser.

 

Spelets idé

Du ska få bollen i hål på så få slag som möjligt samtidigt som du följer golfreglerna och har trevligt med dina medspelare. I varje sällskap, som kallas för “boll”, kan man vara upp till 4 personer.

 

Hålets uppbyggnad

Ett hål är uppbyggt av tee (en eller flera utslagsplatser), fairway, ruff, foregreen och green. Banans gräns markeras av vita pinnar och på många hål finns det pliktområden (röda eller gula markeringar runt vatten/diken/skogsområden) och bunkrar. Om ett område håller på att ”byggas om” sitter det blå eller blå markeringar med grön topp som indikerar MUA (mark under arbete). Det finns också olika avståndsmarkeringar som är till för att hjälpa dig att veta hur långt det är kvar så att du lättare kan planera ditt spel. Ett ex. på detta är 150m-markeringen som är en svart-gul pinne. Det finns par 3, par 4 och par 5 hål och en golfbana består normalt av 9 eller 18 golfhål. Paret anger idealresultatet på hålet för en spelare med spelhcp 0 (en mycket duktig spelare). Tack vare hcp-systemet kan alla, oavsett ålder och kön, spela med varandra och även tävla mot varandra om man önskar det. Enkelt förklarat kan man säga att ju högre hcp du har desto fler slag får du ”ha på dig” på de respektive hålen.

 

Uppvärmning

Självklart bör du värma upp kroppen ordentligt innan du ska spela. Detta för att, precis som i all idrott, minska risken för skador och öka möjligheten till en god prestation. Uppvärmning bör göras både med kroppen för att få leder och muskler varma men också med klubba och boll för att få en känsla för rörelsen/träffen.

 

Boka tid

Dels finns det “pay and play” banor som är öppna för alla och dels finns det andra banor (mer vanligt) där du normalt behöver Golf-ID, Grönt Kort och medlemskap. Ett Golf-ID bildas på ditt namn när du startar din Grönt Kort-utbildning. Grönt Kort får du (som en registrering på ditt ID) när du uppnått en viss nivå (teoretiskt och praktiskt). Genom ett medlemskap i någon golfklubb blir du också medlem i SGF (svenska golfförbundet) vilket öppnar möjligheten för själva tidsbokningssystemet (Bokas via ”Min Golf” som du når via golf.se). I uppstarten av ditt golfspel (under kurs och kortare period efter kursen) har du som elev i regel möjlighet att spela på banan innan du tagit Grönt Kort eller blivit medlem, men får då betala avgift för spel (så kallad greenfee).

 

Spelprov

När du klarar spelprovet för Grönt Kort ska detta fyllas i på ett scorekort (“protokoll”) och skrivas under av en markör för spelprovet (medspelare med hcp 54 eller lägre) som då intygar rundans resultat. Tänk även på att du som spelare ska signera scorekortet! När spelprovet och teoridelen är ”avklarade” registreras hcp 54 eller lägre på ditt Golf-ID.

 

Slope-tabell

I och med att olika banor är olika svåra finns det en slope-tabell som räknar om din hcp till ett spelhcp på just den banan. Slopen tar hänsyn till hur svår en bana är jämfört med andra banor (jämför längd, hinder m.m.). Du som spelare med din hcp kan alltså få olika spelhcp på olika banor beroende på vilken bana du spelar. Mer info om denna del finns under ”fliken” ”Hcp-justering”.

 

Medlemskap

Om du blir medlem i en golfklubb spelar du ofta fritt på den klubben (beroende på vilken typ av medlemskap du väljer) och betalar greenfee (=avgift för spel) hos de klubbar/banor du gästspelar på.

 

Utrustning

Du ska ha egen utrustning när du spelar på banan (undantag kan ske vid lagtävlingar). Max antal klubbor du får ha är 14 st. (räcker dock vanligtvis med 5-10 klubbor för en nybörjare/medelgolfare). Utrustning är en viktig del men behöver inte vara dyrt. Det finns olika typer av klubbor (vinklar och utseenden) som används i olika situationer inom spelet. Det finns också olika längder/styvhet på klubborna och vissa är mer lättspelade än andra. En nybörjare bör t.ex. inte ha samma typ av klubbor som en elitspelare!

 

Klädsel

Många har förutfattade meningar om att man måste ha specifika golfkläder för att få spela golf. På vissa klubbar (speciellt utomlands) kan det förekomma striktare klädkrav men generellt i Sverige gäller ”hela och rena” kläder som kutym. Vanliga gympa-skor funkar utmärkt till en början. På sikt är det givetvis skönt att ha kläder/skor som står emot vind/vatten om du spelar i dessa väderförhållanden.

 

Tekniktips för grunderna

(Nedan tips gäller generellt och passar inte optimalt till alla).

 

Puttning

 • Håll löst i klubban med greppet i handen och inte i fingrarna.
 • Bollplacering mellan mitten av fötterna och främre foten.
 • Huvudet över bollen.
 • ”Klockpendelrörelse” där handleder ska undvikas att användas.
 • Lika lång rörelse bakåt som framåt.

 

Chippning

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna.
 • Bollplacering mitt emellan fötterna.
 • Mycket komprimerad uppställning.
 • Vikten mot främre foten och händerna mot insidan av främre benet (lilla y).
 • Samma rörelse som puttning.

 

Pitchning

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna.
 • Bollplacering mitt emellan fötterna.
 • Vid kortare pitchar kan du ”komprimera” uppställningen något.
 • Acceleration genom slaget, våga slå ner i marken och ”för över” vikten mot främre foten i slaget.
 • Lika lång rörelse bakåt som framåt.

 

Bunker

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna.
 • Klubban håller du i luften en bit innan bollen (där du tänkt slå ner med klubban i sanden). Du fäster även blicken i sanden där du tänkt slå ner med klubban.
 • ”Borra ner” fötterna och bred stans. Detta för ökad stabilitet och balans.
 • Bollplacering mellan mitten av fötterna och främre foten.
 • Acceleration genom slaget, våga slå ner i marken med sandwedgen (som är den klubban du vanligtvis använder här) och ”för över” vikten mot främre foten i slaget.

 

Järnklubbor

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna och placera bollen mitt emellan fötterna.
 • Lätt böjda ben och axelbrett i din stans (avståndet mellan fötterna).
 • Fäll överkroppen framåt utan att svanka och slappna av i armar, axlar och rygg.
 • Vrid över vikten mot bakre foten i uppsvingen och mot främre foten i genomsvingen.
 • Undvik att lyfta främre foten i uppsvingen eftersom du reser dig upp då vilket inte är tanken.
 • Tänk på att du ska slå ner mot bollen och inte försöka ”hjälpa” bollen upp i luften.

 

Träklubbor

 • Håll löst i klubban med greppet i fingrarna.
 • Bollplacering blir mer åt främre foten, speciellt med drivern.
 • Använder du drivern ska bollen ”peggas upp” (ca. halva bollen över klubban).
 • Lätt böjda ben. Bredare än axelbrett i avståndet mellan fötterna.
 • Fäll överkroppen framåt utan att svanka och slappna av i armar, axlar och rygg.
 • Vrid över vikten mot bakre foten i uppsvingen och mot främre foten i genomsvingen.
 • Undvik att lyfta främre foten i uppsvingen eftersom du reser dig upp då vilket inte är tanken.
 • Rörelsen blir mer svepande än med järnklubbor, speciellt med drivern där du ”peggar upp” bollen. Detta innebär bollen träffas med klubban ”på vägen upp” i rörelsen.

 

Golfklubbornas användningsområden

(Nedan tips gäller generellt och passar inte optimalt till alla).

 

Putter

Används på green eller i närheten av green.

 

Sandwedge

Klubba med mycket vinkel = bollen går högt och kort, rullar lite. Används vid höga inspel (både på fairway och i ruff) och från många ”bunkerlägen”.

 

Pitchingwedge

Används vid längre pitchslag (när sandwedgen blir “för kort”). Används både på fairway och i ruff.

 

Järn 5- järn 9

Används både på tee, fairway och i ruff. Största användningsområdet är långa inspel in mot green. Ju lägre siffra= lägre bollbana, längre slag, längre skaft.

 

Järn 3- järn 4

Svårare järnklubbor som vi sällan behöver använda. Mycket svåra från ruff.

 

Hybrider

Ett bra val istället för de lägre järnklubborna. Mer förlåtande och mer lättspelade än t.ex. järn 3-4. Används både på tee, fairway och i ruff.

 

Träklubbor* 5-9

Svårare än järnklubbor men ändå lättspelade för att vara träklubbor. Används både på tee och fairway. Kan användas i ruff men svårhanterade där.

 

Träklubbor* 1 (driver)- 3 (spoon)

Svårspelade klubbor som generellt kräver att vi ”peggar upp” bollen. Används i regel bara på tee. Spoon går att använda på fairway av den duktige golfaren.

 

*”Träklubbor” kallas också, med ett mer modernt ord, för metalwoods. Från början var de gjorda av trä, därav namnet ”träklubbor”.

Hjälp till att skapa en trivsam och säker vistelse på golfbanan!

Golfvett handlar till stor del om sunt förnuft och hur vi tillsammans kan skapa en mer trivsam och säkrare golf. Det handlar om att uppträda på ett schysst sätt både mot dina medspelare och mot banan. Det kan t.ex. innebära att vi hjälps åt att titta efter varandras bollar och vid behov även letar ihop. När dina kamrater slår bör du stå på lämplig plats och även visa hänsyn genom att vara tyst och stilla under slaget.

 

Säkerhet

Vad kan du tänka på för att minska risken för olyckor inom golfen?

 

 • Ställ dig aldrig framför någon som ska slå. En boll kan gå rakt i sidled.
 • Slå inte om spelarna framför är i riskzon för att bli träffade av ditt slag. Du ansvarar för ditt slag.
 • Befinner du dig i en svacka eller i skogen bör någon i ”bollen” placera ut en bag synligt för spelarna som kommer bakom för att visa att ni fortfarande är kvar på hålet.
 • Var extra försiktig när du slår en boll över ytor där du inte ser.
 • Banpersonal har alltid företräde på banan. De vinkar om det är ok att slå.
 • Skrik FORE vid minsta risk att träffa någon. Om du hör någon skrika detta tar du skydd.

Hänsyn

Hur kan du bidra till en mer trivsam vistelse på banan?

 

 • Kom i tid till din bokade starttid. Man kan vara mellan 1-4 spelare i samma sällskap(=”boll”). 3 personer kallas t.ex. för en ”treboll”. Ser du en ensam spelare får du gärna välkomna denne till er ”boll”.
 • När en medspelare slår bör du vara tyst, stå stilla, se till att din skugga inte stör spelaren, titta efter bollen, ta riktmärke mot vart den hamnar och sedan hjälpa till att leta om det behövs.
 • Undvik att vara för högljudd på banan. Stäng gärna av mobilen.
 • Gå inte i någons ”spellinje” på green (den tänkta ”vägen” mellan en boll och hålet).
 • Var vänlig mot både medspelare och personer som kan befinna sig i närheten av banan.
 • Ge gärna beröm och försök att inte ”tappa humöret” även om det går dåligt.
 • Allmän information är välkommet både till nybörjare och mer erfarna golfare men undvik att instruera någon på banan. Att ge råd/instruktion är ej tillåtet enligt reglerna.
 • Den som ”puttar i” först bör sätta tillbaka flaggan om den är borttagen (när alla är klara). Att ”passa” flaggan innebär att du håller i flaggan för att sedan lyfta den när medspelaren puttat. När du ”passar” flaggan bör du tänka på att hålla i vimpeln, inte stå i någons spellinje och känna efter så att flaggan inte sitter fast i hålet. Den som är närmast hålet bör ”passa” flaggan. Du väljer själv om flaggan ska vara kvar i hålet eller ej.

Banvård

Vad ska du göra för att lämna banan så fin och rättvis som möjligt efter att du spelat?

 

 • Laga ditt och gärna andras nedslagsmärken på green. Nedslagsmärke är en liten grop som bildas när bollen landar på green. Lagning sker med en greenlagare (som du ska ha med dig i fickan). Tryck gräset inåt och platt till med foten/puttern. Du får alltid laga alla nedslagsmärken på green.
 • Du ska i allmänhet vara extra försiktig när du går på greenerna så det inte blir några märken. Även runt hålkanten är det viktigt med försiktighet så skador inte uppkommer.
 • Spikmärken kan bildas på greenen av dina skor. Dessa får du gärna laga.
 • Undvik att provsvinga på grästee.
 • Dra inte din vagn med golfbag på green, foregreen eller tee.
 • När du träffar i gräset kan det bildas en grästorva. Denna ska läggas tillbaka (undantag på grästee).
 • När du går ner i en bunker ska du vara rädd om kanten. Efter slaget krattar du bunkern!
 • Tänk på att inte skräpa ned på banan.

Speltempo

Vad kan du tänka på för att det ska gå snabbare att spela banan, utan att behöva stressa?

 

 • Förbered dig inför ditt slag, t.ex. genom att ha klubba, peg och boll redo när du ska slå från tee. Planera i förväg vilken riktning du ska försöka slå bollen, vilken klubba du ska använda m.m..
 • Titta efter din och andras bollar, ta ”riktmärke” och hjälp till att leta vid behov.
 • När du kommer till green ställ din bag på väg till nästa tee.
 • Tillämpa gärna ”Ready golf” vilket innebär att ”först klar slår”.
 • Du ska släppa igenom spelare som kommer bakom om de spelar snabbare än vad ni gör.
 • Du bör redan efter 30 sek. letande efter din boll släppa igenom spelare bakom. Reglerna tillåter max 3 min letande innan bollen är ”förlorad” (inte tillåtet att spela på den mer). Du måste ej leta.
 • Att ”släppa igenom” innebär att du låter de som kommer bakom gå före. Då får du gå åt sidan och ta skydd när de ska slå. Undvik att bli för stillastående vid en ”genomsläppning”. Du kan t.ex. passa på att slå din boll (om säkerheten tillåter) medan de spelare du ”släpper igenom” går mot sina bollar.
 • När alla i ”bollen” är klara med ett hål går ni direkt bort från green så att spelet bakom inte “stoppas upp”. Skriv scorekort vid tee på nästa hål.
 • I allt spel (utom tävlingsspel i lag) krävs egen utrustning när du spelar på banan. Du kan givetvis ha lånat utrustning (av t.ex. en kompis) i förväg. I “reglerna” blir då denna utrustning “din” vid speltillfället.

Kunskap kring reglerna ökar din trygghet på banan!

Att kunna alla golfens regler är inte lätt. Men att känna till de viktigaste gör sannolikt att du känner dig mer bekväm och trygg när du spelar på banan. Tänk även på att en ökad kunskap ofta kan hjälpa dig att förstå vilka möjligheter du har i olika situationer! Nedan finns en enklare förklaring/summering för de viktigaste reglerna enligt min mening. Inom golfen nämns ofta “fair play” och du är t.ex. din egen domare. Det är givetvis inte ok att fuska och du ska följa/respektera det hcp-system som finns inom spelet. Notera också att det normalt finns lokala regler för olika banor.

 

Pliktslag

”Straffslag” som ”läggs på” resultatet om du t.ex. slagit out eller behöver droppa dig ur ett pliktområde. Du kan få 1-2 pliktslag beroende på situation.

 

Dropp

Du släpper bollen från knähöjd. En felaktig dropp ska göras om (utan straff/plikt) innan du slår vidare på bollen. Du kan aldrig droppa dig närmre hål. Du ska normalt ”markera ut” en ”referenspunkt” och sedan droppa inom ett ”lättnadsområde”. ”Lättnadsområdet” är alltid inom max 1 eller 2 klubblängder (beroende på situation) från ”referenspunkten”.

Lättnad utan plikt

Kallas ofta även för ”fri dropp”. Du får flytta din boll utan plikt. Kan nyttjas vid t.ex. tillfälligt vatten, vägar och om din boll hamnar intill ”oflyttbara tillverkade föremål” (t.ex. en fastgjuten skylt eller en avståndsmarkering som sitter fast). Du markerar en ”referenspunkt” som är “närmaste vägen ut dock ej närmre hål”. Därifrån får du droppa inom 1 klubblängd (när du droppar utan plikt är det alltid inom 1 klubblängd). Obs. att det inte bara är bollens läge utan även din sving-rörelse och din uppställning med fötterna (stans) som du får ”lättnad utan plikt” för. Detta ska du också ta hänsyn till när du tar ut din ”referenspunkt”.

 

Blå pinnar/Blå pinnar med grön topp

Betyder mark under arbete (MUA) och ger dig ”lättnad utan plikt”. Skillnaden mellan de båda pinnarna är att vid blå pinnar får du även spela på bollen där den ligger och vid blå pinnar med grön topp måste du droppa bollen (det brukar t.ex. vara blå pinnar med grön topp när det är nysått gräs).

 

Flyttbara pinnar/föremål

Om din boll hamnar bredvid röda, gula, blå och blåvita pinnar får du flytta på dessa pinnar. De vita pinnarna får du dock inte flytta på och om du inte kan/vill spela på bollen i detta läge måste du förklara bollen ”ospelbar”. Om du hamnar bredvid andra tillverkade föremål på banan ska du i första hand flytta på föremålet (t.ex. en flyttbar bänk), skulle föremålet sitta fast (fastgjuten flaggstång, papperskorg m.m.) får du fri dropp.

 

Gula pinnar

”Gulmarkerade pliktområden”. Om din boll hamnar här kan du välja att spela bollen utan plikt (om du tycker det är möjligt). Normalt ligger dock bollen så pass svårt (eller att du ej hittar den) vilket gör att du måste droppa dig ur pliktområdet med 1 plikt (lättnad med plikt). Då har då två val. 1. Doppa på ”föregående plats”, 2. Droppa med ”flagglinjen” genom skärningspunkten bakåt hur långt du önskar (En tänkt linje mellan flaggan och den punkt där du och dina medspelare uppskattar att bollen “skurit” in i pliktområdet).

 

Röda pinnar

”Rödmarkerade pliktområden”. Detta pliktområde fungerar exakt som ”gulmarkerat pliktområde” fast du har ytterligare ett dropp-alternativ: Droppa inom 2 klubblängder från skärningspunkten (dock ej närmre hål).

 

Vita pinnar

Markerar banans gräns (Out). Om du hamnar utanför de vita pinnarna måste du alltid fortsätta från ”föregående plats” med 1 plikt. Du droppar en boll på den senaste platsen om det inte var på tee då du återigen får ”pegga upp” en boll.

 

Provisorisk boll

En provisorisk boll du kan välja att slå ifall du tror din första boll kan vara out eller svår att hitta i t.ex. högt gräs. Du meddelar dina medspelare att det är en provisorisk boll (innan du slår den) och detta fungerar som en form av “reservboll”. Om du ej hittar ”första-bollen” eller om den skulle visa sig vara out kommer den provisoriska bollen automatiskt i spel och då får då 1 plikt (+att du får räkna de slag du gjort). Om du hittar din ”första-boll” och den är i spel (d.v.s på banan) måste du fortsätta med den och den provisoriska bollen plockas bort ur spel (inget plikt och du behöver heller inte räkna slaget på den provisoriska bollen). Genom att slå en provisorisk boll sparar du tid eftersom du då slipper gå tillbaka till ”föregående plats” om det visar sig att du ej hittar ”första-bollen”. Du kan slå fler än 1 provisorisk boll.

Leta boll

Du måste inte leta efter din boll. Om du väljer att leta efter bollen bör dina medspelare hjälpa dig. Du har totalt 3 min på dig att hitta bollen, när detta är passerat är bollen ”förlorad” vilket innebär att du ej får spela på den. Redan efter 30 sekunders letande bör du släppa förbi ”bollen” bakom om det är kö på banan. Det är en klar fördel att “märka” sin boll genom att skriva/markera något på den. På så sätt känner du igen bollen lättare och minskar risken att spela på fel boll (spel på fel boll ger 2 plikt, slagen på den bollen räknas ej och du ska fortsätta på din rätta boll). Om du hittar en boll och ej kan se om det är din, får du efter att ha markerat bollen, ta upp och identifiera bollen för att sedan återplacera den.

 

Ospelbar boll

Du själv (ingen annan) kan förklara din boll ospelbar. Detta görs när du anser att bollen ligger för svårt för att spela på den (kan dock ej göras i pliktområden). Du får 1 pliktslag och ska fortsätta genom att droppa bollen på något av följande sätt, 1. Inom två klubblängder från bollen (dock ej närmre hål), 2. ”Föregående plats” (skulle ”föregående plats” vara tee får du ”pegga upp” bollen igen istället för att droppa), 3. Bakåt med ”flagglinjen” (en tänkt linje mellan bollen och flaggan). Om du ligger i en bunker fungerar det på liknande sätt, dock får du 2 plikt om du väljer alternativet ”droppa med flagglinjen” och vill droppa dig ut ur bunkern.

 

Vid bollen

Ett vanligt uttryck inom golfen är ”spela bollen som den ligger och banan som den är”. Med detta menas t.ex. att du inte får förbättra bollens läge genom att platta till med foten eller klubban. Du får heller inte bryta undan gräs eller grenar som befinner sig bredvid bollen. Om det är lösa naturföremål (kottar, kvistar, löv och dylikt) som stör dig får du plocka bort detta så länge inte bollen rubbas. Skulle bollen flytta på sig p.g.a. vind ska du generellt spela bollen där den stannar i det ”nya läget” (om du är på green och har markerat bollen och sedan återplacerat den och den blåser iväg ska du dock ”återplacera” bollen).

 

Slag

När du gör en framåtriktad rörelse i försök att träffa bollen räknas det som ett slag. Oavsett om du träffar bollen eller ej. När du slagit bollen räknas det var den hamnar, d.v.s du kan ha marginalerna både med och mot dig med studsarna. Du får också t.ex. “gena” över out m.m. med ditt slag.

 

Rubbad boll

När du (av misstag) flyttar din boll. Generellt ska du återplacera bollen (lägga tillbaka med handen) med 1 plikt. Är du på tee och du råkar nudda din boll innan slaget så att den ramlar av peggen, får du lägga upp bollen igen på peggen utan plikt. Om du ”rubbar” din boll av misstag på green eller när du letar efter din boll får du inget pliktslag och ska då ”återplacera” din boll.

 

Tee

När du slår ditt utslag får du ”pegga upp” bollen. Detta ska göras inom ett rektangulärt område av två klubblängders djup vars framkant och sidor bestäms av de yttre sidorna av de två “teemarkeringar”.

 

Green

Här används alltid puttern. När du puttar kan du välja om du vill ha flaggan kvar i hålet, borttagen eller ”passad av en medspelare”. Om du puttar från green och träffar någon annan boll på green får du 2 plikt (obs. om du slår ett slag utanför green och träffar någon annan boll får du ej några plikt). Därför bör dina medspelare ”markera” sina bollar (om bollarna ligger i riskzon för att bli träffade). Om en medspelare missar att markera sin boll kan du som spelare be din medspelare att markera sin boll. Du får alltid laga alla nedslagsmärken och spikmärken (efter skor).

 

Bunker

När du hamnar i bunkern får du ej grunda klubban (nudda sanden) intill bollen.

Bra att lära dig framåt!

Informationen på denna sida är inget du förväntas kunna när du är ny inom golfen. Men allt eftersom du blir en mer erfaren golfare bör du lära dig även detta.

 

Slope-tabell

Vi säger att du klarat kriterierna för Gröna Kort (har 54 i hcp) och ska ut och spela på banan. Innan rundan ska du kolla upp vad du har för spelhcp på just den banan du ska spela (med bana menas hela banan och ej ett enskilt hål). I och med att olika banor är olika svåra finns det en slope-tabell som räknar om din hcp till ett spelhcp på just den banan. ”Slopen” tar hänsyn till hur svår en bana är jämfört med andra banor (jämför längd, hinder m.m.). Du som spelare med din hcp kan alltså få olika spelhcp på olika banor beroende på vilken bana du spelar. Själva slope-tabellen är ganska lätt att ”läsa av”.

Tillämpa slope och enklare räkning:

De antal slag du erhåller i spelhcp efter att du tittat på ”slopen” är antal slag som du har ”tillgodo på banan”. Dessa delar du på 18 (oavsett om du spelar 9 eller 18 hål). Får du exempelvis spelhcp 54 delar du dessa med 18 och har då 3 extra slag tillgodo på varje hål utöver hålets par (det finns par 3, par 4 och par 5). Det innebär att ditt ”idealresultat” på ett par 4 hål är 4+3=7 slag. Idealresultat ger 2 poäng. 7 slag =2p på detta hål, 8 slag =1p, 9 (eller fler slag) =0p, 6 slag =3p osv. Skulle du spela ett par 3 hål blir idealresultatet 6 slag eftersom du har 3 extra slag utöver hålets par (3+3). På detta hål får du då 6 slag =2p. Om dina slag är förbrukade på ett hål och du ej kan få poäng, ska du plocka upp bollen. Du ska samla så många poäng som möjligt (enligt den vanligaste spelformen som kallas för “poängbogey”) och för att gå på din hcp ska du få ihop 18p om du spelar 9 hål eller 36p om du spelar 18 hål. Systemet gör att oavsett din hcp så blir idealresultatet 2p/hål.

Mer avancerad räkning

Vi säger att du sänkt din hcp till 25,3 (du kan ha hcp med en decimal). Du tittar i slope-tabellen och får i detta exempel ett spelhcp på 23 (spelhcp är alltid ett heltal). Detta innebär att du ska dela ut dina 23 extra slag på 18 hål. Enklast är då att fördela 1 slag på varje hål till att börja med (18 slag) och sedan fördela de ”överblivna” 5 slagen på de 5 svåraste hålen. Följden blir alltså att du har 1 slag extra på varje hål + ytterligare 1 slag extra på 5 av hålen. De hålen som du har 2 extra slag på är de 5 svåraste (hcp/index 1-5). Det innebär att du på ett par 4 hål med hcp/index 1-5 får ha 6 slag för att få dina 2p (par4 + 2 slag=6) medan du på ett par 4 hål med hcp/index 6-18 endast får ha 5 slag för att få dina 2p (par4 + 1 slag=5).

 

Justering av Hcp

För att sänka din hcp behöver du prestera bättre än din hcp, d.v.s. få fler än 18p på 9 hål (eller fler än 36p om du spelar 18 hål). Du registrerar ditt resultat på ”Min Golf” som du når via golf.se, via golfterminaler (som finns på vissa klubbar) eller via app. Datorn räknar ut din nya hcp i samband med registreringen. Det du behöver registrera förutom ditt resultat är även Golf-ID på din markör (markör=spelpartner som skriver scorekort). Du kan enbart registrera ditt resultat och sänka din hcp om du har spelat med en markör. Du kan ej vara markör åt dig själv! Många nya golfspelare har som målsättning, efter att ha tagit Grönt Kort, att även komma ner till hcp 36 då många klubbar kräver hcp 36 vid spel på deras banor under vissa tider. Du kan även höja din hcp när du registrera ett resultat som är sämre än du förväntas få utifrån din hcp.

 

Vem registrerar?

Alla hcp-förändringar kan/ska du registrera själv med ett undantag (den som gör att du får Grönt Kort (start-hcp 54). Justeringen till hcp 54 (=Grönt Kort) sker på ditt Golf-ID och utförs genom den som ”håller i” utbildningen du genomfört.

 

Medlemskap

Om du väljer att inte bli medlem i någon klubb kan du ändå ta Grönt Kort men inte vidare sänka din hcp. Att du i detta fall ej kan sänka din hcp beror helt enkelt på att du är inaktiv i GIT (Golfens IT-system) då medlemskap i en klubb också genererar medlemskap i svenska golfförbundet (SGF) som administrerar GIT. För att vara aktiv och därmed kunna göra hcp-justeringar krävs då ett medlemskap.